Distansförhållandet som kan förändra allt

För att få ut maximalt av samarbetet bör företag betrakta frilansare som anställda. Med rätt upplägg blir frilansmedarbetaren en hävstång i verksamheten som kan lösa uppgifter snabbare och med bättre resultat än en anställd. 

Många kreativa människor väljer att frilansa och gruppen växer i takt med arbetsmarknadens snabba omvandling. Att ta steget från anställning till ett liv som frilans är ett beslut som kan ha många orsaker. För de som hittar hem i sin nya frilansroll finns ofta en känsla av att friare ramar och utökad självständighet att själv styra vardagen möjliggör arbete som inte blivit till som anställd. Dalarna är visserligen djupa men topparna är också fler och högre än vid tidigare anställningar. Att frilansa kan vara som att balansera på en knivsegg. Och det är just den tillspetsade tillvaron som, under de rätta förutsättningarna, bidrar till att många personer helt enkelt presterar bättre som frilansar.

 

Mot den bakgrunden blir det allt viktigare att organisationer också reflekterar över hur de kan etablera samarbeten med frilansare som bemästrar områden av strategisk vikt för långsiktig framgång. Vill man ha access till de allra bästa medarbetarna är det här en grupp som inte får glömmas bort. Man kan med ganska enkla medel förbättra samarbetet mellan en frilansare och uppdragsgivare.

 

För det första är det viktigt att inkludera. En frilans är i de flesta fall inte en person som kommer in och löser en liten avgränsad uppgift för att efteråt försvinna snabbt. Se frilansen som en anställd. Lite uppvaktning skadar inte. Nyanställda mottas ofta med ett genomtänkt välkomstprogram. Varför inte utforma ett välkomstpaket-light till nya frilansare? Det gör att frilansen känner sig välkommen men också att hen får en snabb introduktion till det mest grundläggande om arbetsplatsen som syfte, värderingar och viktiga processer.

 

Följ upp samarbetet. Sätt upp mål och utvärdera löpande, precis som med en vanlig anställd. Bjuder du in till dialog har frilansmedarbetaren ofta värdefull input om hur ni kan förbättra samarbetet. För att få tillgång till den informationen måste man fråga. Som uppdragsgivare är man i en maktposition och då gäller det att tydligt visa att man är öppen för dialog.

 

Vårda relationen. Frilansare har ofta kontakt med en mängd människor. Det kan vara era branschkollegor, framtida anställda och potentiella kunder. Sköter ni korten rätt blir frilansen en fantastisk allierad ”därute” som kan hjälpa till att rekommendera er vid potentiella affärer eller hitta kandidater när ni söker folk. Frilansar har en större samlad erfarenhet av olika organisationer än gemene man och kan ofta snabbt få en känsla av stämningen på arbetsplatsen. Dessutom frågar folk ofta vad de tycker om de organisationer de jobbar med och gör ni ett bra intryck blir det en stark word-of-mouth-effekt.

 

Respektera arbetsprocessen. Människor fungerar olika och på en arbetsplats är uttalade och outtalade regler viktiga för att få till ett fungerande vardagligt samarbete. Men var beredda på att bända på reglerna om ni hittar en riktigt bra frilans. Diskutera målet med arbetet men låt frilansen själv vara med och utforma vägen dit. Frilansen är frilans av en anledning och vill ni dra nytta av fördelarna hjälper det att vara lyhörd.

 

För organisationer som tänker till och utformar en strategi för frilansmedarbetare finns allt att vinna. En kreativ höjd, utökad energi och snabbare växande nätverk. Frilansen är inte en leverantör av en tjänst. Det är en viktig resurs och en relation som ska vårdas – precis som med vilken anställd som helst. 

 

Moa Långbergs