"Det finns ett stort sug efter content managers"

IT-konsultföretaget Indpro ville satsa på webben och synas mer. I samarbetet med frilansen Lisa Bjerre har en modell växt fram som ger resultat och ett tydligt avtryck i verksamheten. 

”Jag ville hitta ett sätt att kommunicera som visade hur Indpro är som företag – varma och personliga”, berättar Lisa. 

Indpro jobbar med IT-tjänster och sitter i samma sits som många andra mindre bolag som växer. Knappt om tid och resurser i kombination med ett behov av kommunikativt stöd för att stötta en fortsatt tillväxtresa. Samarbetet med Lisa inleddes med lansering av en ny webbplats och sociala kanaler som sedan övergick till ett löpande kommunikationsuppdrag. 

”Vi har testat olika upplägg men till slut landat i att det bästa för alla är att ha en bestämd dag i veckan som jag jobbar med Indpro. Det ger en tydlighet i organisationen, alla vet att på tisdagar är jag tillgänglig.”

Struktur viktigt

För att få ut mesta möjliga av samarbetet jobbar Lisa och teamet på Indpro i sprintar om två veckor. Varannan vecka utvärderar Lisa, vice vd, och sälj- och marknadschef föregående periods insatser och spikar vad som ska göras i nästa etapp. Mötena sker på kontoret i Kista eller via Skype beroende på var i världen man befinner sig. Tillsammans har gruppen också ett gemensamt projektverktyg där man kan följa det löpande arbetet. 

”Att jobba i sprintar gör att det blir väldigt tydligt vad jag ska göra – och vad jag inte ska göra. Det minimerar risken att jag lägger tid på uppgifter som inte bidrar till våra långsiktiga mål.”

Utöver de fasta mötena träffas gruppen också några gånger per år för att diskutera den långsiktiga agendan. Att delta i det strategiska arbetet är en viktig komponent i samarbetet. Den digitala marknadsföringen ska leda till konkreta affärer genom att generera leads. Tillsammans spikar man delmål som följs upp under arbetets gång. 

”När min kompetens får vara med i strategiprocessen så påverkar det engagemanget positivt. Att vara en del av företagets affärsutveckling tycker jag är spännande. Eftersom jag har både en rådgivande roll och utför själva arbetet så krävs det ganska mycket periodvis och det gör att jag utvecklas.”

Den digitala kompetensen är avgörande

Lisa tror att alltfler företag kommer att ha behov av personer som jobbar med innehåll utifrån ett varumärke i framtiden. I fallet med Indpro har Lisa kunnat bidra med sin redaktionella kompetens som gör att hon ser vad de har att berätta och förmår förmedla berättelserna på ett intresseväckande sätt. Att hitta rätt tonläge och skapa en helhetsbild av företaget som överensstämmer med verkligheten är övergripande teman för hennes arbete. För Indpros del har samarbetet inneburit att man kunnat växla upp gradvis, och plocka in de mest relevanta delarna, utan att behöva anställa och satsa fullt ut. 

”Det är viktigt för ett mindre, växande företag att kunna öka upp sin resurs inom digital kommunikation gradvis och att kunna ta in den hjälp de vill ha utifrån budget och behov. Det är också en fördel att få in en frilans som är van att arbeta på eget initiativ och är självgående, eftersom det kan vara svårt att lägga tid på att lära upp och aktivera en nyanställd”, avslutar Lisa. 

 

Lisas tips till företagare och frilansare som vill inleda ett samarbete:

 – Även om ni tar in extern hjälp så måste ni fortfarande lägga tid på kommunikationen. Frilansen behöver flera partners inom organisationen och verkligen inkluderas i arbetet. Glöm inte bort säljarna – de känner kunden, har testat ert budskap och sitter på massor av användbar information.

– Träffas och se om personkemin stämmer. Det måste vara lätt att prata med varandra. För att kommunikationen ska bli framgångsrik behöver företaget inviga frilansen i affärsutvecklingen och hur man ska göra saker framöver.

– Som frilans är det viktigt att ha ett eget driv och att vara trygg i sin roll. En hög integritet är också viktigt. Du måste kunna använda din kompetens även när det är obekvämt och du inte håller med kunden.” 

 

Om Lisa:

Digital skribent med fokus på IT och ekonomi. Har jobbat med uppdragsgivare som Sydsvenskan, Computer Sweden, Dagens industri, SVT och IDG. Hon tar sig gärna an uppdrag inom sitt intresseområde småföretagande och den digitala utvecklingen.

Moa Långbergs